Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Gsale

Cách 1: Dùng thiết bị di động có kết nối mạng và scan QR Code bên dưới để tiến hành cài đặt nhanh.

Cách 2: Vào cửa hàng ứng dụng của bạn (CH Play với Android và App Store với iOS) tìm kiếm từ khóa [Gsale] rồi cài đặt ứng dụng có biểu tượng như bên dưới.

Trong trường hợp cả 2 cách trên đều không thành công, vui lòng truy cập vào địa chỉ: [link cài Gsale] bằng trình duyệt, trình duyệt sẽ tự động nhận dạng hệ điều hành của bạn và chuyển đến đúng ứng dụng cần cài đặt.